Winter Favourites

DSC_0281The winter season has finally arrived! So we all have to be prepared to enjoy a lovely period of 2 or 3 months of cold weather. We should not forget that apart from the freezing conditions outside, we have to keep warm and cosy on the inside (not only literally). That’s why I’ve prepared some of my all-time favourite things I use during this time of year. I have even created a Christmas playlist for you, whose link you can find below. Hope you enjoy!

Зимният сезон най-накрая е тук! Така че всички трябва да сме готови за периода от 2-3 месеца студено време. Не трябва да забравяме, че въпреки леденостудените условия навън, е необходимо да е топло и уютно вътре (не само буквално). Затова съм подготвила част от най-любимите ми неща, които ползвам по това време на годината. Даже съм ви приготвила коледен плейлист, чийто линк ще намерите по-долу. Дано ви хареса! DSC_0250Winter is the season when my skin becomes drier than ever! That’s why all sorts or creams are accepted! This one in particular is from Mixa’s repairing hand cream range, a similar one I wrote about in last year’s favourites. It’s one of very few which actually keeps my hands soft for a long period of time!

Зимата е сезонът, когато кожата ми става по-суха от всякога. Затова всякакви кремове са позволени. Този тук е от възстановяващата серия за ръце на Mixa, за подобен такъв писах в миналогодишната публикация. Той е един от малкото, които наистина оставя ръцете ми хидратирани за дълго време.

DSC_0251Christmas is the time when all kinds of sweets are allowed, including sweet scents like the one above. Remember – never overapply!

Коледа е времето, когато всички сладки неща са позволени, включително и аромати като този по-горе. Но запомнете – никога не слагайте в повече!

DSC_0257Baby Lips have launched a limited Christmas edition lipbalms in 4 colours and scents. This one is called Sweet Apple and smells… like Christmas :)

Baby Lips са пуснали лимитирана коледна серия балсами за устни в 4 цвята и вкуса. Този се казва Sweet Apple и мирише… на Коледа :)

DSC_0254 DSC_0255

Essie’s In the Lobby is a lovely maroon colour, which I like pairing with this Ciaté polish with red and gold glitter.

In the Lobby е нюансът на Essie в тъмнобордо, който обичам да комбинирам със златния и червен брокатен лак на Ciaté.DSC_0260A new obsession of mine are diffusers! This Noel Warming Spicy one I ordered from Avon’s holiday catalogue.

Дифюзерите се превърнаха в нова мания за мен! Този поръчах от празничния каталог на Avon.DSC_0269Warm woolen socks! Scream a cosy night watching Chirstmas movies!

Топли вълнени чорапи! Крещят уютна нощ в гледане на коледни филми!

DSC_0273 DSC_0275

Christmas sweater are an all-time essential! Whenever I see similar patterns like in the jumper on the right, I’m reminded of Home Alone or the Santa Clause films.

Коледните пуловери винаги са необходими! Когато видя подобен десен като този на десния пуловер, винаги се сещам за филмите „Сам Вкъщи“ или „Договор за Дядо Коледа“.

DSC_0320 DSC_0335

Warm drinks are a must! Last year I made a Hot Chocolate Recipe post – make sure you check it out! Accompanied by a lovely book with a compelling plot, and the nice Christmas playlist I’ve prepared for you, you will feel wonderful.

Топлите напитки са задължителни! Миналата година направих публикация за как да си направите най-хубавия топъл шоколад! Придружен от хубава книга с интересен сюжет и приятният коледен плейлист, който съм направила за вас, ще се почувствате чудесно!

DSC_0329 DSC_0293Happy holidays, cheries!

Весели празници, шерита!

Being Cosy for a Change

12370945_746045425528256_76190667392148098_oOur lives are so full of life. A weird but absolutely true metaphor. This life consists of all of our ideas, passions, emotions, regrets, and we decide in what particular direction to aim all of this. During the last month or two I started feeling differently, perhaps more mature, or not really, but there is certainly a change. A change consisting of tiny and not so tiny things that happened to me, transormed my mind and inspired it to look at things with another eye. A change big enough to share with all of you. In a creative way.

To be honest, I had no idea that I’d share this in this post today. But I felt like it so why stop my brain storm? What has happened to me might probably be your main question. Well, I finally got my driving license (after 3 times of failing – not funny), I generally started thinking differently, reading and being more interested, I became even more certain of who I am and what I want to study in university next year (I attended a journalism course, which was last week, and I felt as if I’m in the right place).

The tiny part of the things shown above that made me think differently are convincing proof that change is important, crucial. That it will affect this blog as well, that it will be more colourful (not only literally), full of information, ideas, inspiration. I hope there will be things that will interest every girl and woman. Basically making dreams come true – not only mine, but the other people who will be involved in all of this – my very first online platform (which you are already on). Stay tuned!

Животите ни са пълни с живот. Странна, но напълно вярна метафора. Този живот се състои от всичките ни идеи, страсти, емоции, съжаления, а ние решаваме в коя посока да ги насочим. През посления месец-два започнах да се чувствам различно, може би по-зряла, а може би не, но със сигурност има промяна. Промяна в малки и не чак толкова малки неща, които са ми се случили, променили мисленето ми и вдъхновили ме да гледам на нещата с друго око. Промяна, достатъчно голяма да споделя с всички вас. Чрез креативност.

Ако трябва да съм честна, нямах представа, че ще споделя това в днешната публикация. Но защо да спирам тази мозъчна атака? Какво ми се е случило толкова е може би въпросът, който си задавате. Е, най-накрая взех книжка (след като ме късаха 3 пъти – не беше забавно), като цяло започнах да мисля различно, да чета и да се интересувам повече. Утвърдих се пред себе си, станах още по-сигурна в това, което ще уча догодина в университета (посетих журналистически курс миналата седмица и се почувствах на мястото си).

Изредените неща са малка част от доказателството, че промяната е важна, неизбежна. Тя ще измени и блога, който ще стане по-цветен (не само буквално), пълен с информация, идеи, вдъхновение. Надявам се, че ще има неща, които да възбудят интереса на всяко момиче, жена. Просто се сбъдват мечти – не само моите, но и тези на хората, които ще участват в това – моята първа онлайн платформа (на която сте в момента). Очаквайте скоро!

11233427_746044482195017_253572995093161872_o 12339569_746044265528372_1645802846741287958_o 12339677_746045405528258_5704674168555935537_o These photographs are taken right after my lectures last week. Enjoying a the good company and a nice cup of gingerbread latte in Costa, I managed to relax after the long day.
Тези снимки са правени малко след лекциите ми миналата седмица. Наслъждавайки се на приятната компания и хубава чаша джинджифилово лате в Коста, успях да си отдъхна от дългия ден.12342674_746045455528253_7386780679173417314_nCoat: Reserved; Scarf: Reserved; Sweater: Benetton; Jeans: h&m; Boots: Gotti.

 

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

 

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js